Algemene voorwaarden Northern Comfort Lodges

 1. Algemeen
  Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op al onze reisovereenkomsten
 2. Aanmelding / Boeking:
  1. Wanneer u via het boekingsformulier of via e-mail kenbaar maakt dat u een programma wilt boeken, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op en bevestigen of de door u voorgestelde reisperiode nog beschikbaar is. Vervolgens ontvangt u per e-mail van ons een reisovereenkomst met de omschrijving van uw programma en een factuur met de betalingsvoorwaarden. Op het moment dat wij deze reisovereenkomst ondertekend van u terug krijgen, per fax of per post, en de aanbetaling is voldaan, is uw inschrijving voor de reis definitief.
  2. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
  3. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en de reisorganisatie anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder.
  4. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.
 3.  Betalingsvoorwaarden:
  De betaling vindt plaats in twee termijnen:

   

  1. De aanbetaling: Wanneer u van ons per e-mail de reisovereenkomst ontvangt, stuurt u deze zo snel mogelijk ondertekend per fax of post terug. Binnen 10 dagen na inzending van deze ondertekende reisovereenkomst dient u 20% van de arrangementssom te betalen.
  2. De resterende 80% dient u uiterlijk 6 weken voor de datum van vertrek over te maken. Wanneer het volledige bedrag is betaald, houdt dit in dat u acoord bent met de algemene voorwaarden die gelden voor Davaj Trekking.
  3. Bij aanmelding binnen zes weken voor vertrek dient het hele bedrag direct te worden overgemaakt.
 4. Annulering:
  Wij adviseren u om een goede annuleringsverzekering af te sluiten!

   

  1. Bij annulering worden de volgende bedragen in rekening gebracht:
   – tot 40 dagen voor aankomst: 60% van de reissom
   – van 40 tot 15 dagen voor aankomst: 80% van de reissom
   – van 15 dagen voor vertrek t/m de dag van aankomst: de gehele reissom.
   Voor de declareren van deze kosten dient u terug te vallen op een goed dekkende annuleringsverzekering.
  2. Annuleringskosten worden niet in rekening gebracht als men voor een vervanger zorgt. Men is in dit geval nog steeds hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van alle verplichtingen.
  3. Annulering en/of het overdragen van een reservering dient steeds schriftelijk en aangetekend te geschieden. Davaj houdt de reservering 6 dagen vast. Daarna vervalt de reservering.
  4. DaVaj behoudt zich het recht om een programma te annuleren, te onderbreken of te wijzigen in geval van onverantwoorde terreinomstandigheden, natuurinvloeden of welke overmachtsituatie dan ook. Davaj biedt in dit geval de klant steeds het best mogelijke alternatief aan.
  5. DaVaj heeft het recht de overeenkomst tot 40 dagen voor aanvang van de programma’s op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal, vermeld in de publicatie. De klant krijgt in dit geval de betaalde reissom terugbetaald minus €15,- administratiekosten.
 5. Risico / Aansprakelijkheid:
  1. Deelname is te allen tijde op eigen risico en elke deelnemer is verplicht mogelijke risico’s zelf te dekken door onder andere een goed dekkende ziektekostenverzekering, reisverzekering en eventueel een annuleringsverzekering af te sluiten.
  2. Schade veroorzaakt aan bij derden gehuurde materialen, die niet vallen onder de dekking van de verzekering van de derde partij, worden verhaald op de deelnemer. Zij dienen voor aanvang van de betreffende activiteit een document te ondertekenen waarin zij dit erkennen. Het niet ondertekenen van dit document betekend niet deelnemen aan de activiteit.
  3. Lichamelijke afwijkingen die van invloed kunnen zijn op het succesvol afronden van een tocht, dienen bij inschrijving gemeld te worden. Wanneer tijdens een tocht blijkt dat iemand niet over de vereiste conditie beschikt om een tocht voort te zetten kan de reisleider besluiten, wanneer de omstandigheden dit toelaten, de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten. Ongemakken en kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de deelnemer.
  4. Wanneer tijdens een programma gebruik maakt van buitensportmateriaal (kampeermaterialen, hondenslee, sneeuwscooter, speciale winterkleding) dat door de organisator ter beschikking wordt gesteld, dan dient u als deelnemer verantwoord met deze materialen om te gaan. Kosten die ontstaan door nalatigheid of vernielzucht zullen in rekening gebracht worden.
  5. De deelnemer zal de richtlijnen en instructies van de reisleider of gids in verband met veiligheid, programma en groepsgebeuren dienen te volgen. Bij het niet volgen van de richtlijnen en instructies kan een deelnemer uitgesloten worden van verder deelname, zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding of terugbetaling van de reissom. Kosten die voortkomen uit uitsluiting van de tocht zijn geheel voor uw eigen rekening.
  6. Gezien de aard van sommige tochten, in semi-wildernis omgeving, dient de deelnemer rekening te houden met een eventueel beperkte niveau van continue diensten en communicatiesystemen.
  7. In geval van klachten dient de deelnemer deze direct te melden bij de reisleider of gids zodat deze de gelegenheid krijgt om de klachten te verhelpen.
  8. Wijzigingen in dienstregelingen van de lokale vervoersmaatschappijen of luchtvaartmaatschappijen kunnen de reisduur beïnvloeden. De deelnemer heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke vergoeding van het programma, als het geboekte programma door wijzigingen in de dienstregelingen van vervoerders geschaad wordt.
  9. DaVaj is niet verantwoordelijk voor extra kosten die ontstaan uit het eigenhandig te laat aankomen van deelnemers op de luchthaven, het trein- of busstation. Wij raden u dan ook aan tijdig aanwezig te zijn op de luchthaven, het trein- of busstation en tijdig op te staan op de dag van vertrek.